Prezentare

Comuna Tătăruşi este situată în extremitatea nord-vestică a judeţului Iaşi la graniţa cu judeţul Suceava, la 90 km de Iaşi, 70 km de Suceava şi 17 km de Paşcani, aproximativ la jumătatea distanţei dintre râurile Siret şi Moldova aproape de Mănăstirea Probota ctitoria lui Petru Rareş.

Numele localităţilor aflate in administraţie:

Tătăruşi, Iorcani, Pietrosu, Uda, Vâlcica

Vecinii comunei sunt:
N – satul Probota, comuna Dolhasca, judeţul Suceava
V – comuna Forăşti, judeţul Suceava
SV – satul Broşteni, comuna Drăguşeni, judeţul Suceava
E – satul Heci, comuna Lespezi, judeţul Iaşi
SE – satul Conţeşti, comuna Valea Seacă, judeţul Iaşi
S – satul Homiţa, comuna Cristeşti, judeţul Iaşi

Reţeaua hidrologică din zonă este formată din Pârâul Conţeasca şi afluenţii săi: Pârâul Satului, Pârâul Uda, Pârâul Poştei, Pârâul Călugărul. Regimul lor hidrologic se caracterizează prin variaţii ale nivelelor în adâncime şi lateral. Apele subterane sunt cantonate în depozitele permeabile ale sarmaţianului inferior sau cuaternarului, fiind întâlnite la adâncimi ce variază între 4 – 15 m, local chiar 20 m.
Din punct de vedere administrativ fiinţează ca şi comună din anul 1864. Este atestată documentar la data de 02 iulie 1398.
La data de 27 ianuarie 1865 se înfiinţează prima şcoală
În 22 mai 1921 sub egida Fundaţiei culturale “Princepele Carol” se înfiinţează Căminul Cultural “Lumina”, având ca membrii fondatori de onoare pe Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu şi alţii.
Pe data de 13 mai 1951 un grup de oameni inimoşi în frunte cu Dumitru Aniţa înfiinţează “Formaţia voluntară de pază contra incendiilor a comunei Tătăruşi”. Astăzi funţionează sub denumirea de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Pe data de 2 ianuarie 1876 s-a născut Alexandru Vasiliu – personalitate marcantă a învăţământului şi culturii tătăruşene.

 

Obiective turistice:

Rezervaţia forestieră “Pădurea Tătăruşi” – 52,00 Ha​ – declarată Zonă Naturală Protejată de Interes Naţional prin Legea nr. 5 din 06.03.2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – Secţiunea a III- zone Sit important din punct de vedere conservativ pentru habitate menţionate în directiva “Habitate”. Situl cuprinde un făget secular reprezentativ pentru Moldova, de tip colinar, cu arbori de peste 120 ani, cu înălţime ce depăşesc 30 m şi diametre de cca. 50 cm
Situl arheologic “Palanca”​- Lista Monumentelor Istorice la Poziţia 741, cod LMNI IS-I-s-b-03668
Biserica ortodoxă “Sfântul Neculai” – Tătăruşi 1842
Biserica ortodoxă “Sfântul Vasile cel Mare” – Pietrosu 1821
Mănăstirea Broşteni “Sfântul Gheorghe”
Mănăstirea Probota ​- ctitoria Domnitorului Petru Rareş se află pe lista patrimoniului cultural mondial UNESCO este situată la 4 km de comuna Tătăruşi.
Muzeul satului.