BULETINUL INFORMATIV ANUAL

Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public. Ne dorim ca acest buletin informativ să constitie o sursă reală de informare pentru toate persoanele interesate.

 

Art. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu urmatoarele informații de interes public:


a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice;

 

b) structura organizatorică, atribuțiile compartimentelor, programul de funcționare și programul de audiențe: organigrama institutieiregulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul de ordine interioară​, programul de funcţionare, programul de lucru cu publicul, programul de audienţe.

 

c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice.

 

d) coordonatele de contact ale autorității sau instituției publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;

 

e) sursele financiare: buget: 2016

 

f) lista cuprinzand documentele de interes public;

 

g)lista cuprinzand categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii;

 

h) modalitățile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate.